doorbuiging


doorbuiging
deflection; sag

Deutsch-Englisch-Wasserbau. 2015.